ТЕЛЕЗВЕРНЕННЯ КАНЦЛЕРА НІМЕЧЧИНИ ОЛАФА ШОЛЬЦА З НАГОДИ ВТОРГНЕННЯ РОСІЇ В УКРАЇНУ, 24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ

ТЕЛЕЗВЕРНЕННЯ КАНЦЛЕРА НІМЕЧЧИНИ ОЛАФА ШОЛЬЦА З НАГОДИ ВТОРГНЕННЯ РОСІЇ В УКРАЇНУ, 24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ

Джерело: https://olaf-scholz.spd.de/

Шановні співгромадяни!

Сьогодні жахливий день для України.

І похмурий день для Європи.

Ми всі турбуємося про світ.

Я можу собі уявити, які питання ви задаєте собі Сьогодні ввечері.
Я відчуваю те ж саме, що і ви.

Ситуація дуже серйозна.

Ми є свідками початку війни, подібної до якої ми не бачили в Європі майже 80 років.

Президент Росії Путін прийняв рішення про військовий напад на Україну.

Це напад на незалежну, суверенну країну.

Його не можна виправдати нічим і ніким.

Це спроба насильно змінити кордони всередині Європи, можливо, навіть стерти з карти світу цілу країну.

Президент Путін свідомо порушує основні принципи Статуту ООН і Європейського світопорядку.

Він ставить під загрозу життя незліченних громадян України – братньої Росії країни.

Все це відбувається не далеко від нас, а тут, в Європі.

Всього в двох годинах польоту від Берліна сім’ї сидять в бомбосховищах.

Жінки, чоловіки і діти бояться за своє життя.

Українці озброюються, щоб захистити свою Батьківщину від армії вторгнення.

У ці важкі години наші думки-з хоробрими громадянами України.

Я сказав президенту Селенському в телефонній розмові сьогодні вранці: український народ і його вільно обраний уряд мають нашу повну солідарність.

Ми не потерпимо цього порушення суверенітету України з боку Росії.

Нападаючи на Україну, президент Путін хоче повернути час назад.

Але немає повернення до часів 19 століття, коли великі держави приймали рішення через голови невеликих держав.

Немає повернення до епохи холодної війни, коли наддержави ділили мир між собою на зони впливу.

І немає повернення до того часу до 1989 року, коли громадяни Центральної та Східної Європи боролися за свою свободу і демократію. У нашій країні теж. І в Україні.

Саме тому ми знову і знову застерігали президента Путіна від війни проти України.

Трохи більше тижня тому я особисто провів кілька годин, розмовляючи з ним в Кремлі, і чітко сказав йому: ця війна була б серйозною помилкою. Це також завдало б серйозної шкоди російському народу і майбутньому його власної країни.

Президент Путін викинув на вітер всі попередження і зусилля з пошуку дипломатичного шляху.

Він один, а не російський народ, прийняв рішення про цю війну.

Він один несе за це повну відповідальність.

Ця війна-війна Путіна.

Я ще раз звертаюся до президента Путіна:

Негайно припиніть бойові дії!
Виведіть російські війська з України!
Скасуйте визнання Донецької та Луганської областей, яке суперечить міжнародному праву!
До самого кінця ми, міжнародне співтовариство, покладалися на діалог і прагнули до переговорів з Москвою.

У нас були надії, але ми не були наївними.

Тому ми паралельно готувалися до надзвичайної ситуації.

З нашими союзниками і партнерами в Європейському Союзі, в НАТО і в “Великій сімці” ми узгодили цілий пакет економічних санкцій.

Наша мета: дати зрозуміти російському керівництву-воно заплатить високу ціну за цю агресію.

Вже після визнання Росією Донецької та Луганської областей ми ввели перші санкції. І ми призупинили сертифікацію газопроводу”Північний потік-2″. У світлі сьогоднішнього вторгнення в Україну ми вводимо нові глибокі санкції.

Вони сильно вдарять по російській економіці.

У той же час ми повинні зробити так, щоб цей конфлікт не поширився на інші країни Європи. Я згоден з американським президентом і нашими європейськими друзями запобігти цьому всіма наявними в нашому розпорядженні засобами.

Путін не повинен недооцінювати рішучість НАТО захищати всіх своїх членів. Це повною мірою відноситься до наших партнерів по НАТО в країнах Балтії, в Польщі, в Румунії, в Болгарії і в Словаччині. Без всяких “якщо” і “але”. Німеччина та її союзники знають, як захистити себе.

Шановні співгромадяни,

ми сповнені рішучості і єдині. У цьому полягає наша сила як вільної демократії.

Путін не переможе. Громадяни України хочуть демократії і свободи.

І майбутнє Європи означатиме мир і свободу.

Ми подбаємо про це-разом з нашими друзями і партнерами.

Російською мовою:

ТЕЛЕОБРАЩЕНИЕ КАНЦЛЕРА ГЕРМАНИИ ОЛАФА ШОЛЬЦА ПО СЛУЧАЮ ВТОРЖЕНИЯ РОССИИ В УКРАИНУ, 24 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА
Уважаемые сограждане!

Сегодня ужасный день для Украины.

И мрачный день для Европы.

Мы все беспокоимся о мире.

Я могу себе представить, какие вопросы вы задаете себе сегодня вечером.
Я чувствую то же самое, что и вы.

Ситуация очень серьезная.

Мы являемся свидетелями начала войны, подобной которой мы не видели в Европе почти 80 лет.

Президент России Путин принял решение о военном нападении на Украину.

Это нападение на независимую, суверенную страну.

Его нельзя оправдать ничем и никем.

Это попытка насильственно изменить границы внутри Европы, возможно, даже стереть с карты мира целую страну.

Президент Путин сознательно нарушает основные принципы Устава ООН и европейского миропорядка.

Он ставит под угрозу жизни бесчисленных граждан Украины – братской России страны.

Все это происходит не далеко от нас, а здесь, в Европе.

Всего в двух часах полета от Берлина семьи сидят в бомбоубежищах.

Женщины, мужчины и дети боятся за свою жизнь.

Украинцы вооружаются, чтобы защитить свою родину от армии вторжения.

В эти трудные часы наши мысли – с храбрыми гражданами Украины.

Я сказал президенту Селенскому в телефонном разговоре сегодня утром: украинский народ и его свободно избранное правительство имеют нашу полную солидарность.

Мы не потерпим этого нарушения суверенитета Украины со стороны России.

Нападая на Украину, президент Путин хочет повернуть время вспять.

Но нет возврата к временам 19 века, когда великие державы принимали решения через головы небольших государств.

Нет возврата к эпохе холодной войны, когда сверхдержавы делили мир между собой на зоны влияния.

И нет возврата к тому времени до 1989 года, когда граждане Центральной и Восточной Европы боролись за свою свободу и демократию. В нашей стране тоже. И в Украине.

Именно поэтому мы снова и снова предостерегали президента Путина от войны против Украины.

Чуть больше недели назад я лично провел несколько часов, беседуя с ним в Кремле, и четко сказал ему: эта война была бы серьезной ошибкой. Это также нанесло бы серьезный ущерб российскому народу и будущему его собственной страны.

Президент Путин выбросил на ветер все предупреждения и усилия по поиску дипломатического пути.

Он один, а не российский народ, принял решение об этой войне.

Он один несет за это полную ответственность.

Эта война – война Путина.

Я еще раз обращаюсь к президенту Путину:

Немедленно прекратите боевые действия!
Выведите российские войска из Украины!
Отмените признание Донецкой и Луганской областей, которое противоречит международному праву!
До самого конца мы, международное сообщество, полагались на диалог и стремились к переговорам с Москвой.

У нас были надежды, но мы не были наивными.

Поэтому мы параллельно готовились к чрезвычайной ситуации.

С нашими союзниками и партнерами в Европейском союзе, в НАТО и в “Большой семерке” мы согласовали целый пакет экономических санкций.

Наша цель: дать понять российскому руководству – оно заплатит высокую цену за эту агрессию.

Уже после признания Россией Донецкой и Луганской областей мы ввели первые санкции. И мы приостановили сертификацию газопровода “Северный поток-2”. В свете сегодняшнего вторжения в Украину мы вводим новые глубокие санкции.

Они сильно ударят по российской экономике.

В то же время мы должны сделать так, чтобы этот конфликт не распространился на другие страны Европы. Я согласен с американским президентом и нашими европейскими друзьями предотвратить это всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами.

Путин не должен недооценивать решимость НАТО защищать всех своих членов. Это в полной мере относится к нашим партнерам по НАТО в странах Балтии, в Польше, в Румынии, в Болгарии и в Словакии. Без всяких “если” и “но”. Германия и ее союзники знают, как защитить себя.

Уважаемые сограждане,

мы полны решимости и едины. В этом заключается наша сила как свободной демократии.

Путин не победит. Граждане Украины хотят демократии и свободы.

И будущее Европы будет означать мир и свободу.

Мы позаботимся об этом – вместе с нашими друзьями и партнерами.

Залишити відповідь